Nieuws

28 mei 2019

Schade aan je bedrijfswagen

Je wenst een snelle afhandeling van een schadedossier? Je kan hier zelf toe bijdragen!

 

Geef elke schade aan via onze online aangiftetool bij Westlease, of je verzekering nu via Westlease loopt of niet. Dit kan bij voorkeur via https://www.westlease.be/nl/voor-bestuurders/ongeval

Mocht het niet lukken de aangifte online in te dienen, stuur ons dan alle documenten per mail : damages@westlease.be

Bij immobilisatie van je wagen, doe een beroep op onze pechverhelpingsdienst (indien dit in je contract is inbegrepen). Dit kan 24/24 & 7/7, zij zijn bereikbaar op +32 (0) 3 253 62 96.

Wij onderscheiden vijf mogelijke schade-momenten. Hierbij een overzicht en een woordje uitleg.

  • Ongeval met gekende tegenpartij.
  • Ongeval zonder gekende tegenpartij.
  • Ongeval zonder tegenpartij – eigen schade
  • Aanrijding met wild en vandalisme
  • Aanvraag rechtsbijstand (boetes met vonnis voor de Rechtbank).

Bij elk type van ongeval is het wenselijk steeds onderstaande procedure te volgen:

Bezorg ons binnen de 24u alle nuttige beschikbare informatie d.w.z. alle bewijsstukken die je schade aantonen (we raden aan steeds enkele foto’s toe te voegen waarbij de situatie van beide voertuigen tegen elkaar net na het ongeval zichtbaar is, net als de plaats van het ongeval)

1. Bij ongeval met gekende tegenpartij moet je ook volgende zaken meesturen. 

het door beide partijen ingevulde Europees aanrijdingsformulier (duidelijk leesbaar) en ondertekend door beide partijen. Vergeet ook niet jouw deel op de achterzijde in te vullen (gewonden – andere schade – de aansprakelijkheid). We hebben dan ook nog het proces-verbaalnummer nodig, samen met een kopie van je verklaring aan de politie.

 

2. Bij een ongeval zonder gekende tegenpartij 

doe altijd aangifte (PV-Proces Verbaal) bij de politie, en stuur ons dan een kopie van je verklaring aan de politie mee

 

3. Ongeval zonder tegenpartij - eigen schade:
doe ook dan altijd aangifte (PV-Proces Verbaal) bij de politie indien het ongeval plaatst vond op de openbare weg en bezorg ons dan ook een kopie van je verklaring aan de politie.
Als er verwondingen zijn door het ongeval, bewaar dan de medische attesten, en maak een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en een overzicht van alle kosten. Indien je niet naar een spoeddienst bent geweest, ga dan naar je huisarts. Indien het ongeval gebeurde op weg van en naar het werk, dan moet je je werkgever op de hoogte brengen.4. Aanrijding met wild en vandalisme
doe altijd aangifte bij de politie en voeg foto’s toe van het wild. Zonder proces-verbaal van de politie worden deze dossiers behandeld als een dossier eigen schade, met doorrekening van de vrijstelling.

 


5. Aanvraag rechtsbijstand

Heb je een dagvaarding voor de politierechtbank? Bezorg ons dan:

  • Een kopie van de dagvaarding;
  • Naam en adres van je advocaat, indien je weet welke advocaat jou mag verdedigen;
  • Kopie van de vaststelling van overtreding. Die ontvang je per post na de overtreding.

Enkele tips voor goede foto’s:

Een goede foto zorgt voor steeds voor extra duidelijkheid en maakt verhaal op de tegenpartij mogelijk . Maak niet alleen overzichtsfoto’s, maar ook detailfoto’s (gebruik je vinger om de schade aan te duiden).

Tip: Leg een referentieobject (bv. bankkaart) bij de schade zodat de expert de grootte beter kan inschatten. Let op waarschuwingen op het dashboard (verklikkerlichtjes, parkeersensoren, airbags ... ). Maak ook situatiefoto’s van de plaats van de aanrijding (met relevante wegmarkeringen, verkeersborden…) Indien het gaat om een aanrijding met een ander voertuig, maak dan ook foto’s van de schade bij de tegenpartij.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.