Nieuws

03 april 2020

Mobiliteitssector vraagt om verruimde toelating van veilige activiteiten

Invoerders, garages en verhuurders van voertuigen vragen de overheid om, bij de eerstvolgende aanpassing die zij zal doorvoeren, de beperkende maatregelen te versoepelen voor hun sector. Dealerbedrijven en de herstellingssector zijn perfect in staat om regels over hygiëne en social distancing te garanderen en zijn essentieel om de economie mee terug op gang te trekken.


Sinds de verplichte sluiting van handelszaken, zijn de automobiel- en tweewielerhandel en bijhorende dienst na verkoop haast volledig stilgevallen. De inschrijvingscijfers van auto’s, motorfietsen, bestel- en vrachtwagens zijn op vandaag ongeveer tot nul herleid:

  • er mogen geen voertuigen meer uitgeleverd worden, ook al staan die klaar in onze havens, bij de invoerder of de verkoper, wachtend op hun nieuwe eigenaar;
  • er zijn geen keuringen mogelijk van in te schrijven tweedehandsvoertuigen;
  • leasingbedrijven kunnen niet overgaan tot het leveren van nieuwe voertuigen en het innemen van wagens die einde contract zijn.

Enkel dringende depannages en herstellingen gebeuren nog, maar ook die activiteit is slechts een fractie van de gebruikelijke bedrijvigheid in onze garagebedrijven en fietsenwinkels.


De hele sector – invoerders, garage- en verhuurbedrijven - kreunt onder deze stopzetting van activiteiten. Maar vooral legt deze toestand een hypotheek op de levensnoodzakelijke, ononderbroken voortgang van de bevoorrading van (voedings)winkels, bedrijven en medische sector, kortom op het bieden van veilige verplaatsingsmogelijkheden aan wie dat nu echt nodig heeft.


De mobiliteitssector, hier vertegenwoordigd door FEBIAC, RENTA en TRAXIO, dankt de overheden voor de steunmaatregelen die tot nu toe zijn uitgewerkt in het kader van de coronacrisis. Sterke maatregelen zijn, net als voor andere economische sectoren, absoluut noodzakelijk én bijzonder welkom. Maar ze verlengen de overlevingskansen van onze retailbedrijven slechts gedurende een korte periode, omwille van het kapitaalintensieve karakter van hun activiteiten. Het is onze vaste overtuiging dat er meer moet én kan gebeuren, dit in strikte naleving van de overigens zeer terechte veiligheids- en gezondheidsregels.
Onze sector vraagt daarom dat volgende hoofdactiviteiten zo spoedig mogelijk zouden kunnen hervatten, om de overlevingskansen van onze sectorbedrijven enigszins gaaf te houden:

  • Het mogen uitleveren van klantverkochte voertuigen met inachtneming van social distancing. De eerder bestelde en inmiddels geleverde voertuigen stapelen zich op bij de dealers, invoerders, logistieke verdeelcentra en in onze havens. Vele honderden miljoenen aan geïmmobiliseerd kapitaal moet zijn weg vinden naar de klant om onze bedrijven de kans te geven financieel op adem te komen en de crisis te doorstaan. Zij staan klaar om de individuele uitlevering van de voertuigen contactloos of via thuislevering te realiseren.
  • Het hervatten van de activiteiten voor de handel in tweedehandsvoertuigen zoals tweedehandskeuring en herkeuring in alle regio’s van het land, schadebeoordeling en -herstel, transport en bezichtiging van een voertuig. Dit zijn typisch geen handelszaken of activiteiten waar kopers rijendik staan aan te schuiven. Het geschiedt vaak in open lucht, meestal op afspraak en individueel. Dit kan perfect met respect voor de social distancing maatregelen.
  • De mogelijkheid om reguliere onderhouds- en herstellingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, op individuele klantenafspraak en ook hier met naleving van social distancing.

Denk hierbij aan de wissel van winter- naar zomerbanden, carwash, de jaarlijkse oliewissels, onderhoudsbeurten en koetswerkherstellingen. Deze moeten snel kunnen heropstarten om een gordiaanse knoop te vermijden eenmaal of naarmate de beperkingen opgeheven zullen worden. Alle uitgestelde werken van de voorbije weken dreigen zich immers bovenop de gebruikelijke werklast te voegen, hetgeen noch de klant noch de kwaliteit van de service ten goede kan komen.

De huidige lockdown van de automobielproductie en -handel dreigt ook een deel van de toekomstige voertuigverkoop voor het blok te zetten als geen overgangsmaatregelen worden genomen. Omdat de productie en de markt maanden vertraging oplopen, zullen reeds bestelde maar nog niet geproduceerde voertuigen, alsook bestaande voorraden van nog niet verkochte voertuigen onmogelijk binnen de geplande termijnen kunnen weggewerkt worden. Een aantal van deze voertuigen (Euro-4 motorfietsen, bepaalde Euro-6 auto’s en bestelwagens, vrachtwagens van het type EURO VIC) botst namelijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum aan (na die datum wordt een hogere Europese voertuignorm van kracht). Wij vragen daarom de uitlooptermijn voor deze voertuigen te verlengen met enkele maanden, zodat ze wat langer dan de initieel voorziene einddatum kunnen blijven verkocht en ingeschreven worden.

In de gegeven omstandigheden verwachten we niet dat meteen na 19/4 alle activiteiten voor burgers en ondernemingen kunnen hervat worden, maar voor sectoren zoals de onze, waar de sanitaire regels en social distancing maatregelen perfect kunnen gevolgd worden, hopen we op enige soepelheid.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.