Meldpunt integriteitsschending

Westlease is een onderdeel van de Van Mossel Automotive Group (Van Mossel). Van Mossel koestert als hecht familiebedrijf respect voor de wet en haar kernwaarden.

Heb je vermoedens of weet van onregelmatigheden binnen onze organisatie? Dan kan je via onderstaande knop op volledig anonieme wijze situaties melden binnen het bedrijf die illegaal of in strijd met de wet zijn. Het is de bedoeling om zaken aan het licht te brengen die anders niet aan het licht zouden zijn gekomen.

Alle meldingen worden intern, strikt vertrouwelijk en veilig behandeld. Je identiteit zal niet bekendgemaakt worden, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Melding maken

 

Voor wie?

Iedere persoon die wantoestanden of onregelmatigheden binnen Van Mossel meldt met betrekking tot één van de onderstaande onderwerpen geniet bescherming als een klokkenluider. De klokkenluider kan bijvoorbeeld een (ex-)werknemer, sollicitant, vrijwilliger, stagiair of zelfstandige werkzaam in de onderneming zijn, maar ook iemand die werkt onder toezicht en leiding van (onder)aannemers en leveranciers.

Deze regeling impliceert geen meldingsplicht, maar een mogelijkheid om melding te doen van onregelmatigheden binnen Van Mossel.

 

Voor wat?

Een klokkenluider wordt beschermd indien deze een inbreuk op één van de volgende wetgevingen meldt: overheidsopdrachten – financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering – productveiligheid en productconformiteit – veiligheid van het vervoer – bescherming van het milieu – stralingsbescherming en nucleaire veiligheid – veiligheid van levensmiddelen en diervoerders, diergezondheid en dierenwelzijn – volksgezondheid – consumentenbescherming – bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen – bestrijding van belastingfraude – sociale fraudebestrijding – de financiële belangen van de Europese Unie – inbreuken in verband met de Europese interne markt.

 

Meer informatie?

Je kan de volledige Van Mossel policy omtrent deze meldingen raadplegen via de onderstaande knop.

Policy integriteitsschendingen (PDF)

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.