VAA

Wat is VAA?

Als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. Uw werkgever vermeldt dat voordeel op uw loonfiche 281.10 of 281.20.

Het belastbaar voordeel wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:
Cataloguswaarde x CO2-coëfficïent (=5,5 + 0,1 x (CO2 uitstoot - referentieuitstoot) / 100 x 6/7)

De CO2-coëfficiënt is minimum 4% en kan maximum 18% bedragen. Ook voor elektrische wagens geldt de minimum-coëfficiënt van 4%.

Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.310 euro per jaar (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019) of 1.340 euro per jaar (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020) .
Als u een eigen bijdrage voor het privégebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw werkgever, kan u als werknemer die bijdrage aftrekken van het belastbaar voordeel. 

 

Wijzigingen 2019

De referentieuitstoot voor dieselwagens stijgt van 86g/km naar 88g/km en ook voor wagens op benzine stijgt die waarde met 2 gram van 105 g/km naar 107 g/km.

Het minimumbedrag stijgt naar 1.340 euro per jaar. 

Bereken hier uw VAA

0
0
0

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.