VAA

Bestuurders van bedrijfswagen mochten zich de laatste twee jaren op twee opeenvolgende lichte dalingen van het voordeel van alle aard verheugen. De referentie CO²-uitstoot voor 2022 daalt opmerkelijk ten opzicht van 2021 en dit betekent concreet dat het belastbaar voordeel zal opnieuw stijgen. Hieronder alle info over de berekening van de VAA. 

Principe

De berekening van dit forfaitair voordeel van alle aard gebeurt op basis van 3 parameters:

cataloguswaarde van het voertuig | CO² uitstoot van het voertuig | leeftijd van het voertuig

CO²-referentiewaarden 2021:

Rijdt uw bedrijfsauto op diesel? Dan zal de CO²-referentiewaarde dalen van 84 g/km in 2021 naar 75 g/km in 2022. Voor benzinevoertuigen stijgt deze waarde van 102 g/km in 2021 naar 91 g/km in 2022.

Ouderdomscoëfficiënt:

Een begonnen maand wordt hierbij gerekend als een volledige maand.

Periode verstreken sinds de

1e inschrijving van het voertuig

Percentage waarmee de catalogus-waarde wordt vermenigvuldigd

Van 0 tot 12 maanden

100%

Van 12 tot 24 maanden

94%

Van 25 tot 36 maanden

88%

Van 37 tot 48 maanden

82%

Van 49 tot 60 maanden

76%

Vanaf 61 maanden

70%

 

CO²-referentiewaarden en ouderdomscoëfficiënt kunnen door de fiscus elk jaar worden herzien.

 

De formules 

  • Diesel en plug-in hybride diesel (zie ook ‘bijzondere gevallen’ hieronder):

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO² – 75) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

  • Benzine, hybride, plug-in hybride benzine (zie ook ‘bijzondere gevallen’), LPG en CNG:

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO²-91) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

  • Elektrisch/waterstof:

Catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

 

Het VAA mag nooit minder bedragen dan € 1.440 per jaar (2022). Dit bedrag wordt jaarlijks herzien in functie van de inflatie.

 

Voorbeelden

  1. Dieselwagen – Catalogusprijs: 30.000 euro (incl BTW en opties, zonder kortingen) ingeschreven in januari 2021 en een CO2-uitstoot van 99 gram. In 2021 is de leeftijdscoëfficiënt dus 1. In 2022 zal die 0,94 zij

Het VAA in 2021:

30.000 x [5,5 + ((99 – 84) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 1.800,00 €/jaar

Het VAA in 2022:

30.000 x [5,5 + ((99 – 75) x 0,1)] % x 6/7 x 0,94 = 1.909,54 €/jaar

In dit voorbeeld is de verhoging van ongeveer 6%, ondanks de leeftijdscoëfficient

Voor dezelfde dieselauto die in 2022 nieuw is aangeschaft, is het VAA :

30.000 x [5,5 + ((99 – 75) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 2.031,43 €/jaar

 

Dat is 13% meer dan voor dezelfde nieuwe dieselauto in 2021.

 

  1. Nemen we een ander voorbeeld van een benzinewagen die 30.000 euro kost (inclusief BTW en opties, exclusief kortingen) en die in januari 2021 is ingeschreven en 120 gram CO2 uitstoot. In 2021 is de leeftijdscoëfficiënt dus 1 en in 2022 zal deze 0,94 zijn.

Het VAA in 2021:

30.000 x [5,5 + ((120-102) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 1.877,14 €/jaar

Het VAA in 2022:

30.000 x [5,5 + ((120-91) x 0,1)] % x 6/7 x 0,94 = 2.030,4 €/jaar

Dit voorbeeld toont een stijging van meer dan 8% ondanks de leeftijdscoëfficiënt.

Voor dezelfde benzinewagen die in 2022 nieuw is gekocht, is het VAA :

30.000 x [5,5 + ((120-91) x 0,1)] % x 6/7 x 1 = 2.160 €/jaar

 

Dat is 15% meer dan voor dezelfde nieuwe benzinewagen in 2021.

 

Voor elektrische auto’s verandert er niets, aangezien er bij de berekening van het VAA geen rekening wordt gehouden met de CO2-referentiewaardenc. Alleen de leeftijdscoëfficiënt verandert het bedrag van het VAA. Bovendien gaat het naar beneden.

 

Bereken uw voordeel via de onderstaande link: http://www.vaa-atn.be/VAA-Berekenen.html

 

Wat wordt verstaan onder “cataloguswaarde” ?

De catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier,

Inclusief de opties,

Inclusief de werkelijk betaalde BTW,

Zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno.

 

Welke CO²-waarde?

Of het nu gaat om de aftrekbaarheid van de auto en de daaraan verbonden kosten, de CO²-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd) of de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA), de CO²-waarde die in aanmerking moet worden genomen, is de waarde die is vermeld in artikel 49.1 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.

Volgende waarden moeten voor 2021 gebruikt worden:

NEDC 1.0 als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft ;

WLTP als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;

NEDC 2.0 of WLTP (uw keuze) als het voertuig een NEDC-waarde en een WLTP-waarde heeft..

Het gelijkvormigheidsattest (COC) van het voertuig kan worden geraadpleegd om na te gaan of een voertuig twee CO²-emissies heeft (WLTP en NEDC 2.0). Het COC van een voertuig met twee CO²-emissiewaarden vermeldt zowel een tabel (item 49.1) met de NEDC-waarden voor brandstofverbruik als CO² EN een tabel (item 49.4) met de WLTP-waarden voor brandstofverbruik en CO².

De “gewogen, gecombineerde” CO²-waarde moet gebruikt worden voor oplaadbare hybride voertuigen en de “gecombineerde” CO²-waarde voor andere motorisaties. Voor plug-in hybrides die als “fake”-hybrides worden beschouwd, zijn er andere regels met betrekking tot CO².

 

Bijzondere gevallen: de plug-in hybrides

Om de in paragraaf 49.1 van het gelijkvormigheidsattest vermelde CO²-waarde te gebruiken voor de berekening van het VAA, moet een plug-in hybride wagen strikt aan de twee zelfde voorwaarden voldoen die gelden voor de aftrekbaarheid:

Niet meer dan 50 g/km CO² per kilometer uitstoten

Een batterij hebben die minstens 0,5 kWh/100 kg

Wordt aan die twee voorwaarden voldaan? Dan kan de in punt 49.1 van het gelijkvormigheidsattest vermelde CO²-waarde voor de formule worden gebruikt.

Wordt aan minstens één van de twee voorwaarden niet voldaan? Dan wordt uw plug-in hybride beschouwd als een “valse hybride”. In dat geval moet de CO²-waarde van het “overeenkomstige voertuig” worden genomen. De lijst van overeenkomstige voertuigen vind je hier à Valse hybrides | FOD Financiën (belgium.be)

Is er geen overeenstemmend voertuig dan moet je de CO²-waarde van het gelijkvormigheidsattest vermenigvuldigen met factor 2,5.

UITZONDERING: Plug-in hybride voertuigen die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft*, worden niet beïnvloed door deze twee voorwaarden. Bij deze wagens wordt sowieso de CO²-waarde in paragraaf 49.1 van het gelijkvormigheidsattest genomen voor de berekening van het VAA.

* Met ‘aangeschaft’ bedoelen we dat de bestelbon of het leasecontract getekend moet zijn voor 1 januari 2018. De datum van inschrijving wordt niet in rekening genomen.

 

Belastbaar loon

Het voordeel van alle aard (VAA) wordt toegevoegd aan het belastbare loon van de werknemer. Het belastbare loon is het brutoloon waar de bijdrage voor de sociale zekerheid (RSZ) al van afgetrokken is. De werknemer moet ook op dat VAA belastingen betalen. Dat gebeurt in de loonadministratie door de bedrijfsvoorheffing te berekenen op de som van het belastbare loon en het VAA.

 

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.