VAA

Wat is VAA?

Als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. Uw werkgever vermeldt dat voordeel op uw loonfiche 281.10 of 281.20.

Het belastbaar voordeel wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:
Cataloguswaarde x CO2-coëfficïent (=5,5 + 0,1 x (CO2 uitstoot - referentieuitstoot) / 100 x 6/7)

De CO2-coëfficiënt is minimum 4% en kan maximum 18% bedragen. Ook voor elektrische wagens geldt de minimum-coëfficiënt van 4%.

Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.310 euro per jaar (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019) of 1.340 euro per jaar (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020) .
Als u een eigen bijdrage voor het privégebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw werkgever, kan u als werknemer die bijdrage aftrekken van het belastbaar voordeel. 

 

Wijzigingen 2019

De referentieuitstoot voor dieselwagens stijgt van 86g/km naar 88g/km en ook voor wagens op benzine stijgt die waarde met 2 gram van 105 g/km naar 107 g/km.

Het minimumbedrag stijgt naar 1.340 euro per jaar. 

Bereken hier uw VAA

0
0
0

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte