BIV en Verkeersbelasting

Belasting op inverkeerstelling (BIV)

De belasting op de inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting die wordt geïnd bij de inverkeerstelling op de openbare weg van nieuwe en tweedehandse personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen door een welbepaalde persoon. De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die op het inschrijvingsdocument staat vermeld. De belastingplichtige ontvangt na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) automatisch een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst. Bij inschrijving van het voertuig op naam van Westlease zit de BIV vervat in de maandhuur. Ze kan als kosten ingebracht worden volgens de fiscale aftrekbaarheidsregels.

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op motorvoertuigen die dienen voor het vervoer van personen of goederen over de weg. Voor personenwagens en aanverwante voertuigen is de belastingplichtige de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs van het voertuig wordt vermeld. De verkeersbelasting is automatisch verschuldigd na de inschrijving bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Bij inschrijving van het voertuig op naam van Westlease is de verkeersbelasting een component van de maandhuur. Ze kan als kosten ingebracht worden volgens de fiscale aftrekbaarheidsregels.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.