Solidariteitsbijdrage

Wat is de solidariteitsbijdrage of CO2-taks?

Als een werkgever een werknemer een voertuig ter beschikking stelt dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden mag worden gebruikt, moet de werkgever een solidariteitsbijdrage betalen.

De bijdrage is verschuldigd ongeacht de financieringswijze van het voertuig. De bijdrage is niet verschuldigd door zelfstandige bedrijfsleiders en zelfstandigen in het algemeen.

Zowel personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen als lichte vrachtwagens zijn onderworpen aan de CO2 -solidariteitsbijdrage.

De CO2 -bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

Concreet wordt de bijdrage berekend op basis van het CO2-uitstootgehalte van het voertuig en een forfaitair bedrag dat afhangt van het soort brandstof, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die elk jaar wordt geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2021 is de formule voor de berekening van de patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen de volgende:

Soort brandstof  

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt

Benzine

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 768] / 12} x

1,3222

Diesel

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 600] / 12} x

LPG

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 990] / 12} x

Elektrisch

€ 20,83 x

Vanaf 1 januari 2021 mag het bedrag van de CO2-bijdrage bovendien in geen geval lager zijn dan € 27,54.

VOORBEELD:

De werknemer gebruikt een bedrijfsvoertuig voor privédoeleinden. De brandstof die wordt gebruikt is diesel. Het uitstootgehalte voor dit voertuig bedraagt 108 g/km. In 2021 zal de CO2-bijdrage gelijk zijn aan € 40,99 per maand
= (((108 x 9) – 600) / 12) x 1,3222

Bron: RSZ

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.