De fiscaliteit van de bedrijfswagen in 2020

DE FISCALITEIT VAN 2020 ONDER DE LOEP

2020 is een belangrijk keerpunt voor de fiscaliteit van bedrijfswagens. Ter compensatie van de verlaging van de vennootschapsbelasting is de aftrekbaarheid van deze auto’s herzien. Het systeem van CO2-categorieën met segmenten “van-tot” behoort tot het verleden. Vanaf nu wordt de aftrekbaarheid lineair. Wat kan je verwachten dit jaar? Westlease tracht alles op te klaren.

WELKE FORMULE?
120 % – (0,5 % × coëfficiënt × CO2)

WELKE COËFFICIËNT?
De coëfficiënt varieert in functie van het type aandrijving van het voertuig.

Type aandrijving Coëfficiënt
Diesel 1
Plug-in hybride diesel 1
Benzine 0,95
Plug-in hybride benzine 0,95 
Hybride 0,95 
LPG 0,95 
CNG met 12 fiscale pk en meer 0,95 
CNG met fiscale pk tot 11 pk 0,90


WELKE CO2-WAARDE?
Of het voor de aftrekbaarheid van de bedrijfswagen en de daaraan verbonden kosten gaat, voor de CO2-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd) of voor de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA), de waarde die altijd als norm geldt is die op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig in rubriek 49.1.

OPGELET: voor LPG voertuigen moet de waarde genomen worden van het benzinevoertuig voor het naar LPG werd omgebouwd.

WELKE SCHALEN VAN AFTREKBAARHEID?
• Plug-in elektrische auto of waterstofauto (0 g CO2 / km): 100 %.
• Minimum 50 %, maximum 100%
• 40 % voor auto’s die 200 g CO2 / km of meer uitstoten, ongeacht de brandstof.

UITZONDERINGEN: PLUG-IN HYBRIDES (DIESEL EN BENZINE)
Om van een aftrekbaarheid te genieten die (dicht) bij de 100 % ligt, moet een plug-in hybride aan twee voorwaarden voldoen:
Niet meer dan 50 g / km CO2 uitstoten EN een batterijcapaciteit hebben van ten minste 0,5 kWh per 100 kg die het voertuig weegt.

1. Zijn de twee voorwaarden vervuld?
Dan is het de waarde op het gelijkvormigheidsattest in rubriek 49.1 die gebruikt moet worden voor de formule van de aftrekbaarheid.

2. Is één van de twee voorwaarden niet vervuld?
Dan wordt uw voertuig door de fiscale administratie beschouwd als een “fake hybrid”. In dat geval moet u de CO2-waarde nemen van het “overeenstemmende voertuig.” (zie
verder)

3. Is er geen “overeenstemmend voertuig”?
De in rubriek 49.1 van het gelijkvormigheidsattest vermelde CO2-waarde moet met 2,5 worden vermenigvuldigd.

Uitzondering: Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft*, behouden het in 2019 geldende aftrekpercentage. Dit blijft zo, ook al voldoen ze niet aan de twee bovengenoemde criteria. De datum van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst wordt als authentiek beschouwd.

*Met aangeschaft voertuig bedoelt men: een bestelbon of ondertekend leasingcontract voor 1 januari 2018. De inschrijvingsdatum is in deze context niet van tel.

 

WAT ZIJN DE AFTREKBARE KOSTEN?
De financieringskosten en de kosten van mobiele telefonie (handenvrije sets met GSM, smartphone) zijn 100 % aftrekbaar. Alle andere kosten die verband houden met het professionele gebruik van het voertuig zijn aftrekbaar op hetzelfde niveau als de auto: brandstofkosten, aankoopprijs of maandelijkse huurprijs, BTW, afschrijving van het voertuig en toebehoren, belastingen, banden- en verzekeringskosten, parkeerkosten, onderhouds- en reparatiekosten, kosten voor reiniging, sleepkosten, enz.

HOE WEET MEN OF HET OM EEN “OVEREENSTEMMEND VOERTUIG” GAAT?
Om als “overeenstemmend voertuig” van wat de administratie een “fake-hybrid” noemt te worden beschouwd, moet een auto aan verschillende, soms complexe, voorwaarden voldoen. Het enige belangrijke is om te onthouden dat de lijst van “overeenstemmende voertuigen” voor elke “fake-hybrid” eind april-begin mei 2020 op de website van de FOD Financiën wordt gepubliceerd. Dit begrip “overeenstemmend voertuig” is ook cruciaal voor de berekening van het VAA van deze “fake hybrids”. Gezien de termijn voor de publicatie van de lijst van deze voertuigen door de FOD Financiën, moet de in § 49.1 van het gelijkvormigheidsattest vermelde CO2-waarde voorlopig met 2,5 vermenigvuldigd worden.

 

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.